تبلیغات
♥★ وینکس جادویی ♥★ - ★ زلزله ★

♥★ وینکس شکست ناپذیـــــــــــره ♥★

★ زلزله ★

چهارشنبه 10 مهر 1392 03:12 ب.ظ

★ پری گوگولی ★ : ★ bloom ★ the ★ shining ★ fairy
★ ارسال شده در ★: زلزله ،


وایییییی بچه ها یه خبر وحشتناک
امروز تو شهرمون زلزله اومد
ما تو کلاس نقاشی بودیم
من پا شدم تا نقاشیمو به دوستام نشون بدم
یهو دیدم همه جا داره می لرزه
بعد دوستام همشون با داد و فریاد از کلاس بیرون رفتن
منم که هل شده بودم نمیدونستم چیکار کنم
خواستم فرار کنم دیدم معلم نقاشیمون داره داد میزنه فرار نکنین زلزله نیس
منم واییستادم بعد دیدم همه دارن داد میزنن و فرار میکنن
منم داد و فریاد راه انداختمو از کلاس زدم بیرون
وقتی هم که از پله ها داشتم پایین میومدم ...
یکی دستمو گرفته بود و ولم نمیکرد
منم عصبانی شدم و از پله ها هلش دادم پایین
بعد همه دانش آموزا اومدن حیاط و رفتیم آپ خوردیم
بعد مدیرمون اومد و عصبانی شد گفت زلزله نبود زود برین کلاساتون
ما هم رفتیم کلاسمون و وقتی معلممون اومد کلاس ....
بهم گفت برو از دفتر و برنامه هفتگی رو بیار
منم که از زلزله خیلی ترسیده بودم و هل شده بودم ...
وقتی میخواستم از کلاس برم بیرون به جای این که درو باز کنم داشتم در میزدم
بعد همه بهم خندیدن حتی معلممون خودمم خندم گرفت
خیلی تعجب کردم انقدر هل شده بودم که به جای این که درو باز کنم و برم بیرون داشتم در میزدم
رفتم و برنامه رو اوردم ....
خواستم دوباره نقاشی مو به دوستام نشون بدم بازم زلزله اومد!!!!!!!!
بعد همه بازم فرار کردن
من که خیلی شوکه شده بودم دفترمو بغل کردم و از پله ها اومدم پایین
خخخخخخخخخ
بعدش دوباره برگشتیم کلاس و درسمونو خوندیم
و حالا من صحیح و سالم تو خونمون هستممممم
راستی نقاشی دومی رو به معلممون نشون دادم و 20 گرفتمممم
هوراااااااااااااااااا
راستی اگه این جا نظر جبرانی بدین و یا نظر بجبرانین وای به حالتون
فقط تو پست ثابت نظر جبرانی بدین
بایییییییییی
★ دیدگاه ها ★ : ★ تـا نـظـر زلـزلـه ای★
★ آخرین دستکاری ★: یکشنبه 14 مهر 1392 03:15 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30